GSM: + 420 731 136 085

Analýzy

Audit – Analýza procesů pro soulad s GDPR

Analyzujeme současný stav všech vašich procesů a dat, která zpracováváte nejenom digitálně, ale i off-line.

Navrhneme řešení, aplikujeme nový systém či vylepšíme ten stávající.

Na základě vstupní analýzy provedeme následující:

Inventura dat

 • Zjištění struktury organizace a identifikace zpracovávaných osobních dat
 • Zjištění stavu dokumentace procesů a prostředí ICT
 • Zjištění odpovědných pracovníků
 • Interview s vlastníky relevantních procesů a služeb
 • Analýza a vyhodnocení zjištěných dat
 • Hlavní výstup: Závěrečná zpráva včetně odhadu míry připravenosti na GDPR

Detailní analýza

 • Identifikace osobních dat
 • Revize procesů s cílem identifikovat pohyb osobních dat
 • Mapování pohybu dat
 • Mapování zabezpečení prostředí
 • Vyhodnocení souladu zpracování osobních dat s GDPR

Hlavní výstupy:

Dokument, který vyhodnocuje soulad aktuálního stavu zpracování osobních údajů a požadavků GDPR

Vyhotovíme závěrečnou zprávu: Návrh řešení a doporučení na vylepšení či kompletní změnu stávajícího stavu za účelem eliminace rizik úniku dat a souladu s nařízením GDPR.

Tuto analýzu můžete použít i jako zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na nový software.

Objednejte si u nás nezávaznou konzultaci. Zjistěte nakolik jste v souladu s GDPR.

vyplňte následující formulář, zabere vám to jen chvilku:

Naši partneři:

 

 

 

 

eset partner

logo OHK pribram