GSM: + 420 731 136 085

Dotace

Dotační poradenství

kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně následné administrace nezbytné pro úspěšné proplacení přiznané dotace v rámci programu dotace.

Nabídka služeb obsahuje:

  • Sestavení a odevzdání žádosti včetně zpracování všech povinných příloh
  • Kompletní vedení žádosti
  • Poradenská činnost během celého průběhu projektu pro jeho úspěšné a bezproblémové ukončení
  • Součinnost při realizaci poptávkových řízení v rámci jednotlivých školení plánovaných projektem
  • Kontrola dokumentace poptávkových řízení (nabídek, poptávek, výše ceny apod.) v souladu s podmínkami programu
  • Zpracování a odevzdání všech monitorovacích zpráv v rámci projektu (průběžná pololetní zpráva a závěrečná zpráva projektu vyžadované poskytovatelem dotace)
  • Účast na realizovaných kontrolách poskytovatelem dotace

Celková cena bude hrazena objednatelem postupně po dokončení jednotlivých úkonů

Naši partneři:

 

 

 

 

eset partner

logo OHK pribram