GSM: + 420 731 136 085

Outsourcing DPO

Outsourcing role pověřence pro ochranu osobních údajů.

Najdeme vám vhodného člověka na roli Pověřence, tedy toho, kdo bude ochranu osobních údajů řídit ve vaší organizaci řídit a ponese za celou oblast odpovědnost.

Kdo je Pověřenec?

Ten, kde za vás převezme veškerou starost o Ochranu osobních údajů od vstupních analýz, po navržení řešení až do finální kontroly a realizace. Vy budete pouze dohlížet.

Kdo musí jmenovat DPO?

DPO musí jmenovat Správce či zpracovatel v případech kdy:

  • Zpracovávání provádí orgán veřejné moci (kromě soudů vykonávající soudní moc).
  • Klíčové aktivity správce nebo zpracovatele se sestávají z operací, které, z důvodu jejich povahy, rozsahu či účelu, vyžadují pravidelné a systematické monitorování subjektů osobních údajů ve velkém měřítku.
  • Klíčové aktivity správce nebo zpracovatele se sestávají ze zpracovávání speciální kategorie údajů (citlivé údaje).
  • Další případy, kdy bude povinné pověřence jmenovat, mohou stanovit země na národní úrovni.

Jaké jsou úkoly DPO?

  • Kontakt se subjekty údajů.
  • Monitorování souladu zpracování prováděného správcem či zpracovatelem s nařízením, dalšími předpisy EU nebo ČR (v oblasti OOÚ)
  • Pověřenec poskytuje informace správci nebo zpracovateli, resp. jejich zaměstnancům, školení a poradenství ohledně jejich povinností z GDPR a jiných právních předpisů EU nebo ČR (v oblasti OOÚ).
  • Na požádání pověřenec poskytne poradenství k posouzení vlivu (DPIA).
  • Pověřenec má za úkol obecně spolupracovat s ÚOOÚ a působí pro ÚOOÚ jako kontaktní místo ve všech záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace a jiných konzultací.

Naši partneři:

 

 

 

 

eset partner

logo OHK pribram