GSM: + 420 731 136 085

Jak zažehnout GDPR jako váš marketingový raketový motor?

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních dat vstupující v platnost v květnu 2018. Většina organizací již začala, anebo právě zvažuje (nebo by určitě měli!) v tomto ohledu kroky vedoucí k posudku stávajících praktik týkajících se zpracování toku dat napříč svými podniky a následná opatření ke změně a zavedení nových pravidel o nakládání osobních údajů osob.

Nejen úřední činitelé a kontroloři, ale také důvtipní, informovaní a svých práv znalí zákazníci budou mít při nákupu vašich produktů a služeb v hledáčku nová opatření o ochraně svých osobních údajů. To, jakým způsobem budete prezentovat soulad s GDPR ve vaší organizaci může být rozhodující faktor koncového zákazníka, zdali koupit/nekoupit váš produkt nebo službu. Bez diskuze GDPR představuje další zátěž v denním, běžném chodu firem v podobě další administrativy, nových pravidel, směrnic a také značných investic. Z mnohých se díky procesu zavedení GDPR nařízení stanou odborníci, kteří díky nově nabytým znalostem a zkušenostem dosáhnou souladu svépomocí. Proč těchto vynaložených investic a dosažených vědomostí nevyužít dále? Co takhle směnit nařízení za konkurenci-schopnost?

GDPR jako marketingový nástroj ve vašem podniku může demonstrovat stávajícím a potenciálním zákazníkům, že:

  • Jako organizace si uvědomujete a rozumíte závažnosti GDPR a jeho požadavkům na váš podnik
  • Máte typy osobních a citlivých údajů pevně pod kontrolou se zřejmým důvodem proč, jak a kým jsou tato data zpracována
  • Jakým způsobem je zajištěna bezpečnost osobních a citlivých údajů – zejména po technické a technologické stránce

Zákazníci většinou nemají ani tušení, jakým způsobem společnosti dále zpracovávají jejich osobní údaje, natož jaké jsou obchodní nebo smluvní podmínky týkající se ochrany jejich osobních dat. Zpravidla platí, že málokterý podnik ve svých stávajících obchodních podmínkách má vhodná opatření pro zpracování osobních dat. Tím, že zákazníkům předem zpřístupníte relevantní informace o procesu a průběhu zpracování osobních údajů, tím je přesvědčíte o vaší důvěryhodnosti, bezpečném obchodu a transparentnosti procesů. Způsoby, jakými máte možnost šířit osvětu o vašem podnikovém souladu s GDPR je několik: firemní webové stránky, v obchodních podmínkách (např. e-shop), sociální sítě, prospekty, blog…atd.) – největší devizou pro podniky však bude bezpochyby Pověřenec pro ochranu osobních údajů (z angličtiny přeloženo jako „Data Protection Officer“).

Hlavním úkolem Pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace, dozorovým orgánem, a “ombudsmanem” osobních dat pro veřejnost. Pokud budete mít problém se stanovením role Pověřence ve vaší společnosti, nejefektivnějším a cenově nejdostupnějším řešením je pak zajištění této části provozu organizace jinou, externí organizací – tzv. outsourcing.

V případě, že hledáte cenově dostupného souladu s legislativou GDPR, pak si jej zaveďte sami s pomocí nástroje GDPR Tool – více na www.gdprtool.cz. Pro službu outsourcing Pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit na jednoho z našich odborníků v naší společnosti Keystone Company, a.s. Více informací naleznete na: www.keystonecompany.cz

Leave a comment